Обществени поръчки

Преварителни обявления за обществени поръчки

1 – Предварително обявление за обществена поръчка – Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в четири общински детски заведения на територията на Столична община, район Младост, разделени на четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи – ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма в 9 ОДЗ „ЗОРНИЦА”; Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив и топлоизолация на външни стени в 11 ОДЗ „МИКИ МАУС”, Обособена позиция № 3: Извършване на строително-монтажни работи – топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра Надежда Любов” и Обособена позиция № 4: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в 71 ОДЗ „Щастие”

2- Предварително обявление за обществена поръчка – Изграждане на ново ОДЗ за 10 групи в м.” Югоизточен град, Район 4-Зона 5″, кв. 19 (нов 19а), УПИ II-ОДЗ” ж.к. Младост 4;

3-Предварително обявление за обществена поръчка – Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на две общински учебни заведения на територията на район “Младост”, разделено на две обособени позицииОбособена позиция № 1: Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на административен блок Г 1 в сградата на 128 СОУ “Алберт Айнщайн” ;Обособена позиция № 2:Конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни дейности на ниско тяло “В-работилница” в 118 СОУ “Акад. Людмил Стоянов” – етап 2

  1. Предварително обявление за обществена поръчка (1)
  2. Предварително обявление за обществена поръчка (2)
  3. Предварително обявление за обществена поръчка (3)

11:16 | 04.03.15 | Обществени поръчки