Новини

Превенция на агресията в училище

МКБППМН и ръководствата на общинските училища на територията на район “Младост”, организират съвместна дейност с цел превенция на агресията в училище, личната отговорност на подрастващите в интернет пространството, предотвратяване на конфликтите в семейството и в приятелската среда с активното съдействие на Театрална формация “ЦВЕТЕ”. Проектът стартира от следващата седмица. Дейностите ще се реализират поетапно в училищата на район “Младост”.

11:42 | 25.10.19 | Новини