Новини

Превенция на футболното хулиганство

На 29.05.2019 г. от 09:30 ч. на терена на спортен комплекс “Баухаус арена” на ул. “Неделчо Бончев” № 41 ще се проведе традиционният футболен турнир за превенция срещу футболното хулиганство.

Събитието се организира от Местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ и отделите “Образование, спорт и култура” към районните администрации.

В годините турнирът набира особена популярност и все повече райони се включват в инициативата. Тази година участват 11 района на Столична община – “Младост”, “Искър”, “Слатина”, “Подуяне”, “Средец”, “Панчарево”, “Оборище”, “Кремиковци”, “Лозенец”, “Илинден” и “Люлин”.

Събитието е в подкрепа на “София – европейска столица на спорта”.

Очакваме Ви!

10:24 | 22.05.19 | Новини