Съобщения

Предварителни регистри и карти на масиви

Общинска служба по земеделие ПАНЧАРЕВО уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване, за землищата на територията на общинската служба.

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 15 август 2017 год.

16:09 | 08.08.17 | Съобщения