Съобщения

Предприемане на мерки от домоуправителите и гражданите във връзка с обявен „жълт“ код за силен южен вятър и опасност от бързо снеготопене

ДО УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ /УПРАВИТЕЛИТЕ/ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ , РЕГИСТРИРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „МЛАДОСТ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с очакванията за рязка промяна на синоптичната обстановка, през днешния  и утрешния ден (30.11. и 1.12.17г.) е обявен „жълт“ код за силен южен вятър и опасност от бързо снеготопене.

Моля да предприемете необходимите мерки за опазване живота и здравето на живущите и преминаващите край сградите граждани. Особено внимание да се обърне на опасността от падащи от козирките и первазите разтопени ледени късове, неукрепени предмети и материали.

През почивните дни се очакват обилни валежи и последващо застудяване. Това ще създаде условия за заледявания по пътната настилка на подходите към сградите.

Териториалният инспекторат, почистващата фирма и районната администрация ще мобилизират целия наличен ресурс, но той е крайно недостатъчен за справяне с проблема.

Моля, да организирате своевременно почистване на прилежащите към сградите площадки и тротоари, с цел намаляване на риска и недопускане на произшествия.

 

За кмет на СО-Район „Младост“

Десислава Иванчева

 

14:49 | 30.11.17 | Съобщения