Отчети

Предстоящи през май текущи ремонти по пътната инфраструктура в район „Младост“

План за месец май 2017 г. за възлагане на дейности по текущ ремонт на пътната инфраструктура в район „Младост”. Възложител е Столична община, планът е утвърден от зам.кмета на СО Евгени Крусев.
Изпълнението на плана започва от събота 29 април.

ВИДОВЕ РАБОТИ Един.

мярка

Един.

цена/лв/

Възложено

количество

Стойност

лв

Изпълнено

количество

Стойност

лв

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Улица от „Д-р Стоян Чомаков“ към бл.22/между супермаркет и детска площадка „Младост 1“- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 50.00 1875.00
2. Алеи с обществена значимост-подходи към детска площадка при бл.20, „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 150.00 5625.00
л

J.

Тротоар на кръстовището м/у бл.19, 20 и 21, „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 80.00 3000.00
4. Тротоар по ул. „Акад. Румен Цанев“ от „Д-р Атанас Москов“ до бл. 324, вкл. Пред паркинга съгл. ПУП, „Младост 3“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 200.00 7500.00
5. Около бл. №№ 44а, 45 и 46, ж.к. „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 80.00 3000.00
6. Улица пред бл. 66, ж.к. „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см, повдигане 1 бр. шахта, понижаване 1 бр. шахта м2 37.50 80.00 3000.00
7. Ул. „Димитър Доспевски“, ж.к. „Младост 1“- дупки около напречни неравности и голяма дупка при бл.43, вх.8“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см. м2 37.50 50.00 1875.00
8. Тротоар между блок 25 и 26, ж.к. „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 40.00 1500.00
9. Улица от бул. „Сахаров“ покрай бл. 69 д 79Б, ж.к. „Младост 1 “ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 80.00 3000.00
10. По бул. „Ал. Малинов“ посока ОП – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 20.00 750.00
11. По ул. „Цветна градина“-№№21-23, кв. Горубляне- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 20.00 750.00
12. По ул. „Деян Попов“, кв. Горубляне- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 30.00 1125.00
13. По ул. „Хан Аспарух“ “, кв. Горубляне- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 30.00 1125.00
14. Между бл. 358 и спортна площадка, ж.к. „Младост 3“- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 30.00 1125.00
15. От ул. „Самара“ покрай бл.445 до ул. „д- Атанас Москов“, ж.к. „Младост 4“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 60.00 2250.00
16. От ул. „Самара“ покрай бл.443 до ул. „д- Атанас Москов“, ж.к. „Младост 4“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 60.00 2250.00
17. От ул. „Филип Аврамов“ до магазин „Дар“, ж.к. „Младост 3“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 50.00 1875.00
18. От ул. „Свето Преображение“ покрай 25 ДКЦ до магазин „Дар“, ж.к. „Младост 3“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 50.00 1875.00
19. По ул. „Акад. Румен Цанев“ от ул. „Д-р Атанас Москов“ до ул. „Филип Аврамов“, ж.к. „Младост 3“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 80.00 3000.00

 

20. Улица пред бл. 468, ж.к. „Младост 4“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см м2 37.50 70.00 2625.00

ОБЩО:         Обща площ в кв. м.: 1330.00 Стойност: 49125.00лв

 

13:45 | 26.04.17 | Отчети