Новини

Преустановяване на приемно време

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че считано от 1.08.2019 г. до 31.08.2019 г., се преустановява приемното време на ВрИД Кмет на район „Младост“ арх. Румен Русев, както и приемното време на зам.-кметовете на района – ланд. арх. Мария Грозева, инж. Снежана Вълкадинова и Стефан Павлов, както и това на гл. арх. на района – арх. Стефан Стефанов, поради годишен отпуск.

Преустановява се и приемното време на всички отдели в администрацията на район „Младост“ СО, с изключение на:  „Център за услуги и информация“ – „Деловодство“, „Гражданско състояние“ и ЕСГРАОН.

Отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“ ще приема заявления за работно време и други услуги.

За повече информация следете Интернет сайта на район „Младост“ СО – www.mladost.bg, както и Facebook страницата на района – Столична община – район „Младост“, @SOMladostDistrict

11:53 | 15.07.19 | Новини