COVID-19

Преустановяват се посещенията на деца и пълнолетни лица в социалните услуги на територията на Столична община

11:39 | 27.03.20 | COVID-19