Заповеди

Приемно време през август 2018г. на администрацията на район “Младост” СО

На основание чл. 44, ал.2, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация със заповед РМЛ18-РД09-222/12.07.2018г. на ВрИД кмет на район „Младост“ СО арх. Румен Русев приемното време на служителите в районната администрация се променя както следва:

  • В периода 1.08.2018г до 1.09.2018г. се преустановява приемното време на служителите, поради ползване на годишен отпуск;
  • Изключение прави отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“, който ще има прием на граждани за подаване и получаване на заявления, плащане на такси, с приемно време: ЧЕТВЪРТЪК ОТ 10ч. ДО 12ч.

 

ВрИД КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ СО:

арх. Румен Русев

10:28 | 13.07.18 | Заповеди