Всички публикации

Призоваваме всички граждани в добро здраве да се включат като доброволци и да помагат за справянето в извънредната ситуация.

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с извънредната ситуация и усложняване на епидемичната обстановка и възникване на недостиг на лица извършващи дезинфекция, лица осъществяващи социални дейности и други свързани с прилагане на противоепидемични мерки, кризисният щаб на район „Младост” ще се включи да подпомогне дейността на други институции, отговорни за предотвратяване на разпространението на вируса, както и тези, които подпомагат нуждаещи се и възрастни хора.

В зависимост от необходимостта ДОБРОВОЛЦИТЕ ЩЕ ПОМАГАТ в следните направления:
В дейностите на ОП „Социален патронаж”;
Ще извършват ПРОВЕРКИ по общинските терени, В КООРДИНАЦИЯ С ПОЛИЦИЯТА, С ЦЕЛ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА /ДИСТАНЦИЯ И ЗАБРАНА НА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ, ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И ДР./
На доброволците ще бъдат подсигурени необходимите предпазни средства.

ВСЕКИ, КОЙТО БИ ЖЕЛАЛ ДА СЕ ЗАПИШЕ КАТО ДОБРОВОЛЕЦ, МОЛЯ ДА ИЗПРАТИ ДАННИТЕ СИ НА:

ТЕЛ. 0700 17 310 или чрез попълване и подаване на електронно заявление, което е налично в Системата на Контактен център СО – https://call.sofia.bg в рубриката “Писма, жалби, ЗДОИ и др.”
ИЛИ
ЕМАЙЛ E.TOTEVA@MLADOST.BG,
ЗАПИСВАНЕТО МОЖЕ ДА СТАВА И НА ТЕЛЕФОН 02/9067600 ИЛИ 02/9067670
ДАННИТЕ СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ:
• ДВЕ ИМЕНА
• ГОДИНИ
• АДРЕС
• ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА
• ПРОФЕСИЯ
Необходимо е доброволците да са в добро физическо и психическо здраве.

☎️Ако ситуацията го наложи, ние от екипът на кризисния щаб на район „Младост” ще се свържем с доброволците и ще разясним на всеки в какво ще се изразява неговата дейност.

14:49 | 20.03.20 | Всички публикации