Съобщения

Приключване на трето косене и премахване на суха растителност

Приключва трето косене на зелените площи в междублоковите пространства на район „Младост“.
Специализираното звено за поддръжка на междублолковите пространства, което от тази пролет работи с увеличен състав и техника извърши към настоящия момент три коситби на зелени площи в междублокови пространства. За довършване са останали зелени площи в карето между ул. „Самара“, ул. „Д-р Атанас Москов“ и ул. „Проф. Александър Танев“, ж.к. „Младост 4“. Места с висока посещаемост като Парк „Сухото дере“, ж.к. „Младост 4“ и Парк при магазин LIDL, между бул. „Ал. Малинов“ и ул. „д-р Атанас Москов“, ж.к. „Младост 3“ са окосени четири пъти към настоящия момент.

След приключване на третото косене на зелени площи в междублоковите пространства на район „Младост“, звеното за поддръжка на зелени площи към районната администрация ще съсредоточи своите усилия към прочистване на издънкова храстова и дървесна растителност в междублокови пространства, покрай огради на учебни заведения и детски градини, както и премахване на суха дървесна растителност.

В периода 01-02.08.2017 г. се премахват сухи дървета, намиращи се в зелените площи между блокове 46, 48, 49, ж.к. „Младост 1“. Извършва се и прочистване на издънкова храстова растителност.

15:38 | 03.08.17 | Съобщения