Новини

Проведе се заключителна дискусия по проект за кв. „Горубляне“

На 13.06.2019 г от 18:30 ч. се проведе заключителна дискусия по задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл.110, ал. 1, т.1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ на СО.

В дискусията взе участие главния архитект на София – арх. Здравко Здравков, който представи кратка презентация с обобщение на получените становища и възражения по представения в края на май проект.

На заключителната дискусия присъства и арх. Румен Русев – ВрИД Кмет на район „Младост“ СО, гл. арх. на района – арх. Стефан Стефанов, както и експерти от отдел „Устройство на територията и кадастър“ на район „Младост“ – инж. Радостина Харизанова – гл. експерт и арх. Нина Гандева – ст. експерт.

По време на заключителната дискусия се води протокол от арх. Красимира Костадинова, който ще бъде публикуван на страницата на района.

В заключителната част от общественото обсъждане по проекта се включиха и експерти от НАГ при СО – г-н Златко Терзиев – урбанист и началник отдел „Устройствено планиране“, както и урбанист и гл. експерт – г-жа Беата Цонева.

Общественото обсъждане се проведе в залата на Народно читалище „Васил Левски“ в кв. „Горубляне“.

След презентацията, която бе представена бе дадена дума на гражданите, за да зададат своите въпроси към експертите и основно към главния архитект на София. Въпроси към експертите зададоха общо тринадесет човека, на които арх. Здравков и арх. Русев дадоха подробни отговори, които удовлетвориха гражданите.

Дискусията премина спокойно. Арх. Здравков подробно обясни всичко, което бе неясно за аудиторията и отдели достатъчно време на гражданите и след приключване на официалното представяне на проекта.

След приключване на събитието арх. Русев дълго разговаря с гражданите, както по проекта, така и по други теми, които вълнуваха присъстващите. На всеки отдели нужното време и внимание, за да се запознае с проблема и, ако може да съдейства за решаването му.

11:20 | 13.06.19 | Новини