Новини

Проведе се обществено обсъждане по представяне на проект за кв. „Горубляне“

На 29.05.2019 г от 18:30 ч. се проведе обществено обсъждане по задание за изработване на ПУП – ПРЗ съгласно чл.110, ал. 1, т.1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ, ПУП – план за преструктуриране на жилищни комплекси съгласно чл. 110, ал. 4 от ЗУТ за част от територията на местности „Горубляне 2“ и НПЗ „Изток“ подзона „Горубляне“ и местност „Горубляне 3“ и ПУП – Изменение на уличната регулация на част от ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ на СО.

Проектът бе представен от главния архитект на София – арх. Здравко Здравков, който запозна подробно присъстващите със спецификите на плана.

На общественото обсъждане присъства и арх. Румен Русев – ВрИД Кмет на район „Младост“ СО, гл. арх. на района – арх. Стефан Стефанов, както и експерти от отдел „Устройство на територията и кадастър“ на район „Младост“ – арх. Росица Семова – началник на отдела и инж. Радослав Ангелов – гл. експерт.

В представянето се включиха и експерти от НАГ при СО – г-н Златко Терзиев – урбанист и началник отдел „Устройствено планиране“, както и урбанист и гл. експерт – г-жа Беата Цонева.

Общественото обсъждане се проведе в залата на Народно читалище „Васил Левски“ в кв. „Горубляне“. Към представянето на проекта имаше голям интерес от страна на горублянци, които запълниха залата на читалището и изслушаха внимателно арх. Здравков при представянето на детайлите по проекта.

След презентацията, която бе представена бе дадена дума на гражданите, за да зададат своите въпроси към експертите и основно към главния архитект на София.

Дискусията премина спокойно и бе даден отговор на всички поставени от гржданите въпроси. Арх. Здравков подробно обясни всичко, което бе неясно за аудиторията и отдели достатъчно време на гражданите и след приключване на официалното представяне на проекта.

След приключване на събитието жителите на кв. „Горубляне“ помолиха арх. Русев да им отдели малко време, за да го запонзаят с някои въпроси, които са важни за района. Той изслуша внимателно всички, които имаха нужда от неговото съдействие и пое ангажимент към жителите на „Горубляне“ да реши належащите проблеми във възможно най-кратки срокове.

До 07.06.2019 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по представеното задание, а на 12.06.2019 г. от 18:30 ч. ще се проведе заключителната дискусия по проекта, която отново ще се случи в Народно читалище „Васил Левски“.

12:57 | 30.05.19 | Новини