Отчети

Програма за полагане на общественополезен труд

Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Столична община – район “Младост” през 2019 г.

Програма Соц.подпомагане-2019 г

15:32 | 28.01.19 | Отчети