Новини

Програма „Целево подпомагане с топъл обяд в Столична община – район „Младост“ продължава до края на годината

Програма

Целево подпомагане с топъл обяд в Столична община – район „Младост“ продължава до края на годината

 

Програмата е фокусирана върху осигуряването на храна за обяд до дома на потребителите – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Приготвената храна се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни.

 

Основна цел на програмата е намаляването на броя на живеещите в бедност на територията на Район „Младост“ с оглед преодоляване на основно материално лишение в условията на извънредната ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID – 19 и  са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

 

Целевите групи, които ще бъдат включени в програмата са както следва:

Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Очакваните резултати по програма „ Целево подпомагане с топъл обяд в Столична община – район „Младост“ са насочени към подобряване на социалната закрила и превенция на социално изключване на уязвими групи хора на територията на Район „Младост“. Резултат от изпълнението на програмата е и намаляването на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна с оглед преодоляването на основно материално лишение и изолация на уязвимите групи от корона вирус.

За информация относно програмата и  възможностите за включване- 02/9067672 Ст. Експерт Милена Кръстева

9:45 | 05.11.20 | Новини