Проектиране и изпълнение на СМР – реконструкция и изграждане на пет детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост – СО, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството-Импортен № 9083712/30.11.2018год.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}