Обществени поръчки

Проектиране и изпълнение на СМР – реконструкция и изграждане на пет детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост – СО, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството-Импортен № 9083712/30.11.2018год.

Предмет на обществената поръчка: “Проектиране и изпълнение на СМР – реконструкция и изграждане на пет детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост – СО, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството”

Възлагане – по реда на Глава 26-та от ЗОП – Събиране на оферти с обява.

Техническа спецификация – публикувана на 30.11.18 г.
Методика – публикувана на 30.11.18 г.
Обява – публикувана на 30.11.18 г.
Проект на договор ОП 1 – публикувана на 30.11.18 г.
Проект на договор ОП 2 – публикувана на 30.11.18 г.
Указание за участие – публикувана на 30.11.18 г.

Образци:

Образец 1 – публикувана на 30.11.18 г.
Образец 2 – публикувана на 30.11.18 г.
Образец 3 – публикувана на 30.11.18 г.
Образец 4 – публикувана на 30.11.18 г.
Образец 5 – публикувана на 30.11.18 г.
Образец 6 – публикувана на 30.11.18 г.
Образец 7 – публикувана на 30.11.18 г.
Образец 8 – публикувана на 30.11.18 г.
Приложение към Ценово предложение – Образец 8а – публикувана на 30.11.18 г.
Приложение към Ценово предложение – Образец 8б – публикувана на 30.11.18 г.
Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – Имп. № 9083712/30.11.2018г. – публикувана на 30.11.2018г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП- Имп.№ АОП9084379/18.12.2018год. – публикувана на 18.12.2018г.

16:09 | 30.11.18 | Обществени поръчки