Обществени поръчки

Проектиране и изпълнение на СМР – реконструкция и изграждане на седем детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост -Обществена поръчка – Имп. № в АОП № 9079677/15.08.2018 год

Предмет на обществената поръчка:  „Проектиране и изпълнение на СМР – реконструкция и изграждане на седем детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост – СО, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“, по три обособени позиции.

Възлагане – по реда на Глава 26-та от ЗОП – Събиране на оферти с обява.

 1. Техническа спецификация –  публикувана на 15.08.18 г.
 2. КС –  публикувана на 15.08.18 г.
 3. Методика –  публикувана на 15.08.18 г.
 4. Обява –  публикувана на 15.08.18 г.
 5. Проект на договор ОП 1 –  публикувана на 15.08.18 г.
 6. Проект на договор ОП 2 –  публикувана на 15.08.18 г.
 7. Проект на договор ОП 3 –  публикувана на 15.08.18 г.
 8. Указание за участие –  публикувана на 15.08.18 г.
 9. Визи за проектиране –  публикувана на 15.08.18 г.

Образци:

 1. Образец 1 –  публикувана на 15.08.18 г.
 2. Образец 2 –  публикувана на 15.08.18 г.
 3. Образец 3 –  публикувана на 15.08.18 г.
 4. Образец 4 –  публикувана на 15.08.18 г.
 5. Образец 5 –  публикувана на 15.08.18 г.
 6. Образец 6 –  публикувана на 15.08.18 г.
 7. Образец 7 –  публикувана на 15.08.18 г.
 8. Приложение към Ценово предложение – Образец 7а –  публикувана на 15.08.18 г.
 9. Приложение към Ценово предложение – Образец 7б –  публикувана на 15.08.18 г.
 10. Приложение към Ценово предложение – Образец 7в –  публикувана на 15.08.18 г.
 11. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –  публикувана на 15.08.18 г.
 12. Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – Имп. № в АОП № 9079677 / 15.08.2018 год. – публикувана на 15.08.2018 г.
 13. Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – Имп. № 9080373/03.09.2018г. – публикувана на 03.09.2018г.
 14. Протокол № РМЛ18 – РД92 – 16 / 17.10.2018 г. – публикуван на 18.10.2018 г.

17:41 | 15.08.18 | Обществени поръчки