Асистентска Подкрепа

Асистентска Подкрепа

Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга “Асистенстска подкрепа”

В изпълнение на Закона за социалните услуги в район “Младост” от 01.06.2022 започва да набира документи за потребители на програмата “Асистентска програма”, както и на лица за длъжността “Социален асистент”.

Финансирането за реализиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е осигурено със средства от държавния бюджет.

“Асистентската подкрепа” е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания, с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност “Социален асистент”.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа, или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Потребителите ще бъдат подпомагани :
1.Чрез доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост- включително лекарства, закупени със средства на потребителите.

2. Заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги, със средства на потребителите.
3.Както и асистенция при излизане навън.

Програмата ще обхване 246 потребители, които ще бъдат обслужвани от лица на позицията “Социален Асистент”.

Услугите ще се предоставят на потребителите от назначените лица на длъжност Социален Асистент.

За повече информация може да се обадите на :

Ивона Младенова – координатор , тел.0878307618, i.mladenova@mladost.bg

Обява за длъжността "Социален асистент"

Всичко свързано с програмата

  • Прием на документи за потребилите на социалната услуга “Асистентска подкрепа”

    01.06.22 0:11

    ПРОЧети повеЧЕ
  • Прием на документи за заема на длъжността “Социален асистент”

    01.06.22 0:08

    ПРОЧети повеЧЕ