Резултати от проекта

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Вид услуга, предоставяна по проектаРеален брой ползвателиРеален брой наети обслужващи лица
Личен асистент7170
социален асистент121
домашен помощник122
здравен асистент501
транспорт711
Психологическа подкрепа на потребителте на социални услуги531
Психологическа подкрепа на персонала предоставящ социални услуги75
Пряк контакт с потребители и персонал- диспечер2061