Съобщения

ПРОЕКТО-СПИСЪК-2021 г. НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА БЪДАТ НАСТАНЕНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

16:00 | 04.03.21 | Съобщения