Проект за изменение на ПУП- план за регулация (ИПР) в следния териториален обхват: УПИ ІХ-1514б, УПИ Х-217 и УПИ VIII-1512 кв. 7 м. “в. з. Американски колеж –I част”, поземлен имот с идентификатор 68134.4094.755, район “Младост“

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}