Новини

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

УВАЖАЕМИ госпожи и господа,

Във връзка с изпълнението на проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, представяме на Вашето внимание необходимите документи за първа фаза по изпълнението на проекта. С оглед на законоустановените срокове за свикване и провеждане на общо събрание на етажната собственост. Подаването на заявленията в районната администрация за приключва на 17.12.2021 г.
На 27.10.2021 г. ще се проведе Ден на отворените врати по проекта в сградата на районната администрация – ул. “Свето Преображение” №1, етаж 3, Заседателна зала в часовете от 11.00 до 13.00 часа. Заповядайте!

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1_Заявление за интерес и подкрепа

2. Обяснителна записка към Заявлението

3. Протокол от общото събрание на етажната собственост;

4. Информационна брошура по проекта.

 

11:54 | 05.10.21 | Новини