Съобщения

Проект на скица с указан начин на поставяне на преместваем обект за бързо хранене

Във връзка с провеждане на процедура по обществено обсъждане на Проект на скица с указан начин на поставяне на преместваем обект за бързо хранене в ПИ с идентификатор 68134.4089.658, кв.14, м. “Младост 4“, приложено изпращаме Ви за качване на сайта на р-н “Младост” следните документи
1. Обявление
2. Копие от Заповед № РМЛ22-РД09-108/01.03.2022г. на Кмета на район „Младост“ СО
3. Проект на скица с указан начин на поставяне на на преместваем обект за бързо хранене – графика