Новини

Проект „CircE – Ориентиране на европейските региони към кръговата икономика”, съфинансиран от ЕФРР чрез програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE на Европейския съюз

На 21-ви и 22-ри юни 2019 г. в гр. Банско се състоя семинар по проект „CircE – Ориентиране на европейските региони към кръговата икономика”, съфинансиран от ЕФРР чрез програма за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE на Европейския съюз.

В събитието взеха участие зам.-кметът на СО район „Младост“ – ланд. арх. Мария Грозева и ланд. арх. Десислава Райкова – Технически ръководител в отдел “Екология”.

На семинара бяха представени реализираните дейности по проекта, както и постигнатите резултати.

Аудиторията бе запозната и с проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle)“

Във втората, заключителна част на семинара бе дадена възможност за среща на заинтересованите страни на проект „CircE“.

Събитието бе изключително полезно, тъй като бяха разгледани важни теми за кръговата икономика на територията на Столична община, технологии за устойчива околна среда и др.

В семинара участие взе и г-жа Лорита Радева – “Председател на постоянна комисия по  опазване на околната среда, земеделие и гори”, редица общински съветници, кметове и зам.-кметове на райони на Столична община, началници на отдели, експерти и др.

12:11 | 24.06.19 | Новини