Новини

Пролетно почистване

Уважаеми дами и господа,

жители на район „Младост“,

 Уведомяваме Ви, че от 20.03.2019 г. до 15.04.2019 г. ще се проведе ежегодното пролетно почистване на София.

Традиция на общините, прилежащи съм Столична община е да създадат необходимите условия и организация за активно участие на гражданите в почистването на прилежащите части около блоковете, междублоковите пространства, детските и спортни площадки, зелените площи и паметниците, училищата, детските градини и други популярни градски места за общуване.

И тази година ще спазим тази традиция, за да може жителите на район „Младост“ да се радват на едно по-чиста и приятна околна среда. Защото поддържането на чистота и подобряване качеството на живот са колективни дейности, които се постигат с отговорността както на администрацията, така и на гражданите.

Екипът на отдел „Екология“ под ръководството на зам.-кмет ланд. арх. Мария Грозева ще следи за успешното провеждане на кампанията на територията на район „Младост“.

Програмата ще бъде изготвена и качена на Интернет страницата на района в началото на кампанията, за да може да се запознаят заинтересованите страни със съдържанието й.

Гражданите, които желаят да вземат участие в кампанията, могат да получат материали за безопасно и качествено почистване, които представляват – чували, ръкавици и др. Комплектите материали можете да получите от Столичен инспекторат на район “Младост”, всеки работен ден от 15:30 до 17:00 ч. на адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. Св. Преображение 1, стая 223, ет. 2.

За повече информация – можете да позвъните на телефон: 02/9067699, както и на сайта на район „Младост“ или Фейсбук страницата на района: Столична община – район “Младост”

16:26 | 07.03.19 | Новини