УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка с изграждането на оект:„ Нов топлопровод ППУ ф219/351, ф168/250, ф76/140 по ул. „Проф.Александър Танев“ и абонатна станция 200/200kW за жилищна сграда ПИ с идентификатор 68134.4093.9404, УПИ I-3600, кв.28А, м.“Югоизточен град,район4,зона5“ район „Младост СО“, от 01.07.2024г. се променя организацията на движение съгласно приложената заповед № СОА24-РД95-418/28.06.2024г на Столична община .
Извиняваме се за причиненото неудобство, което ще възникне в процеса на строително-монтажните работи.