Новини

Процедура относно придобиване право на собственост

Становище и доклад относно придобиване на право на собственост и изкупуване на части от парцели, върху които е реализирана улица и велоалея.

18:27 | 19.06.17 | Новини