Обществени поръчки

Публична покана

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ОДЗ № 189 „Сто усмивки”, находящо се в гр. София, ж.к. Младост 1, до бл.67”
1. Съобщение – оттегляне

15:52 | 14.08.14 | Обществени поръчки