Обществени поръчки

Публична покана

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на общински детски заведения, находящи се в район „Младост” – Столична община, по обособени позиции, както следва:
1-ва обособена позиция: „Цялостна подмяна на дограма на ОДЗ 188 „Вяра, Надежда, Любов”, ж.к. Младост 4”
2 – ра обособена позиция: „Ремонт на балконски парапети и дървени фасадни пана в ОДЗ 71 “Щастие”, ж.к. “Младост 1″”

1. Публична покана

2. Документация

3. Начален лист документация

4. Протокол 1

5. Ценово предложение ОП1

6. Договор РМЛ-РД-05649

7. Договор – оферта ОП2

8. Техническа оферта ОП1

9. анекс към Договор 56-31

10  Информация плащане по д-р 56-31

11. Информация плащане по д-р 56-32
12. Решение РМЛ16-РД-0903-15
13. Решение РМЛ16-РД-0903-5
14. Решение РМЛ16-РД93-1
15. Решение РМЛ16-РД-0903-10

11:53 | 23.07.14 | Обществени поръчки