Обществени поръчки

Публична покана

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Охрана и видеонаблюдение на пешеходен надлез в ж.к. “Младост – 1”, автобусна спирка ХМС, район „Младост””.

1. Публична покана за участие в процедура за възлагане

2. Образци на документите

3. Приложениe 1: Проектодоговор

4. Съдържание

5. Указания за участие

14:57 | 22.04.14 | Обществени поръчки