Обществени поръчки

Публична покана

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Охрана на общински учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране, находящи се на територията на район “Младост”.

1. Публична покана за участие в процедура за възлагане

2. Съобщение

3. Документация

4. Протокол

5. Съобщение
6. Протокол 1

11:00 | 22.04.14 | Обществени поръчки