Предоставяме информация относно косенето на тревните площи на теротирията на СО район „Младост”

Пръвото косене стартира на 12.04.21 г.

Кв. Горубляне-33,00 дка-12-13.04.21 г.

Кв. Полигона-24,515 дка-12-13.04.21 г.

Жк. „Младост 1А”-83,960 дка- 13-15.04.21 г.

Жк. „Младост 3”-274,42 дка-15-21.04.21 г.

Жк. „Младост 2”-195,244 дка-20-30.04.21 г.

Прак „Сухото дере”-36,200 дка-27-28.04.21 г.

Дворното пространство на храм „Рождество Христово” и прилежащи тревни площи-17,500 дка-29.04.21 г.-съобразено с православните празници.

Жк. „Младост 4”-338,730 дка-стартирано на 4.04.21 г. във връзка с усложената метеорологична обстановка прогнозно довършването на 42,00 дка ще завърши на 21.05.21 г.

Жк. „Младост 1”-338,70 дка- стартирано на 13.04.21 г.  и прогнозно спрямо метеорологичната обстановка ще завърши на 28.05.21 г.

Косенето на тревните площи се извършва от два паралени екипа за ръчно косене, два паралени екипа за косене с тракторни косачки . Всички дейности се съобразяват текущото с състояние на терените във връзка с количествата валежи.

В дните с обилен валеж се изпълняват дейности по поддържането на дървесната растителност съобразено с текущата метеорологична обстановка.

През периода 15.03-30,04,21 г. се извърши на територията на жк. Младост2, жк. Младост3 и жк. Младост 4- манипулация  на висока дървесна растителност с автовишка по сключен договор.