Съобщения

Работна среща между СО-район „Младост“ и представители от Софийска вода АД и Главболгарстой

По покана на кмета на район „Младост“, д-р Цвета Авджиева, се проведе работна среща между представители от районната администрация и ръководствата на Софийска вода АД – инж. Петьо Велев (директор инженерна и строителна дейност, пълномощник на изпълнителния директор), инж. Валентин Милушев и Главболгарстой – инж. Радослав Димитров (изпълнителен директор) и инж. Христина Даскалова (главен експерт по градската инфраструктура и отговорник за шеста зона на София, в която попада р-н „Младост“). Към настоящия момент Главболгарстой осъществява временен контрол и ремонт по инфраструктурата в рамките на района, като в нейния обхват на дейности попада и отговорността за премахване и почистване на натрупалите се наноси по шахтите и вертикалните оттоци. По време на срещата между двете страни и местната власт бяха обсъдени няколко възможности за съвместни действия за по-бързото и ефективно отводняване на пътната инфраструктура. Предвид факта, че отговорност на Софийска вода е общите отводнителни канали, двете дружества се застъпиха за варианта да си разменят информация за действията си през СО-район Младост в разумни и кратки срокове, за да си подпомагат взаимно работния процес при цялостното почистване на насъбралите се наноси по вертикалните и хоризонталните оттоци. На въпроса на д-р Авджиева, дали са предвидени планови ремонтни дейности за настоящата година в рамките на квартала, представителите на Софийска вода категорично заявиха, че няма планирани за територията на кв. Младост и остават единствено текущите аварии на водопроводи. Инж. Велев акцентира, че  най-проблемно към момента е отводняването в кв. Горубляне, но се работи усилено по разширяването на канализационната мрежа и изграждането на помпена станция.
В заключение представителите на Главболгарстой и Софийска вода АД споделиха, че е много важно всяка една фирма, която осъществява ремонтни дейности по инфраструктурата след себе си трябва да почиства и отстранява отпадъчните материали.

14:38 | 11.03.16 | Съобщения