Съобщения

Работна среща с представители на ЧЕЗ

По покана на кмета на район „Младост“ д-р Цвета Авджиева, се проведе работна среща между представители от районната администрация и ЧЕЗ – инж. Йордан Тонев (мениджър и управление на активите) и инж. Мартин Димитров ( заместник-ръководител операционен център за районите – Младост и Панчарево). Диалогът се фокусира върху бързото взаимодействие и начини за реакция при аварии, като двете страни бяха единодушни един път на седмица да разглеждат всички постъпили сигнали. В допълнение, представителите от ЧЕЗ отбелязаха, че практиката при тях е да информират гражданите до 72 часа преди прекъсването на електрозахранването. Относно Горубляне, където има системно прекъсване на електроподаването, инж. Тонев отбеляза, че това е резултат от особеностите на трасето през което преминава електропреносната мрежа и преодоляването на подобен проблем е възможен само с добра координация и съвместни действия.
На въпроса на д-р Авджиева дали се предвиждат големи ремонтни дейности през настоящата година, инж. Димитров отговори, че предстои профилактика на 26 трафопоста на територията на Младост.

14:26 | 07.04.16 | Съобщения