Събития

Развлекателна и забавна “Пролетна ваканция 2016”

По време на пролетната ваканция на учениците, МКБППМН СО-район „Младост“ стартира кампания (04.04-08.04.2016 г.) за развлечение и запознаване с вредата от тютюнопушене, алкохол и наркотици сред деца с противообществени прояви и сред подрастващи, чиито родители имат затруднение с тяхното възпитание. Организаторите на мероприятието споделиха, че подобен род събития имат малко по специфичен характер, защото първо те са с образователна цел и второ целят да запознат децата с нови, интересни и любопитни факти и най-вече да комуникират спокойно и уверено по между си.
В програмата на самата инициатива се предвижда подрастващите всеки ден да посещават различни места, като музеи , държавни ведомства и др., а после всеки един от участниците да представи своите впечатления пред останалите. Освен развлечение, семинарът е насочен и към това да се търси мнението на всяко дете и по-сериозни теми.

14:30 | 06.04.16 | Събития