Новини

Разгорещена дискусия на представяне на заданието за проектиране на ПУП на парк “Изток”

Разгорещена дискусия съпътстваше проведеното представяне на проекта за подробен устройствен план на Източен парк. Той беше представен от автора му Иван Велков. Събитието, организирано от районната администрация на „Младост“, беше уважено от общински съветници, представители на НАГ, представители на Дирекция „Зелени системи“, общественици и журналисти.

Предложения, коментари и възражения, относно заданието на представения парк „Изток“, могат да се депозират в срок до 25.01.2018г. вкл. в деловодството на СО район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Обществената дискусия по проекта ще се проведе на 01.02.2018 г. от 18:30 часа в Народно читалище „Младост 1971”, с адрес: гр. София, ж.к. “Младост 1” /до кооперативния пазар/. Събитие във Фейсбук: https://fb.com/events/266660777195176/

В дискусионната част, присъстващите собственици на земи от кв. Горубляне, заявиха категорична позиция против изграждането на парка със следните аргументи: не желаят техните терени, които са част от проекта да бъдат включени в законова процедура по отчуждаване, а ако все пак бъдат включени – желаят те да посочат цената за изкупуването им от Столична община. Друг аргумент, който изтъкнаха е, че в София, особено в обсъжданата част, има много паркове и няма нужда от нов.

Други граждани на София заявиха позиция в полза на изграждането на парк „Изток“. Те отправиха следните конструктивни предложения и коментари свързани с проекта на парка:

  • отдалечеността на парка от жилищните сгради на „Младост“;
  • големи площи, предвидени за атракциони, за сметка на зелените площи и зоните за отдих и спорт;
  • недобре зададени подходи към парка и малко на брой;
  • недостатъчен брой предвидени паркоместа;
  • в обхвата на заданието влизат 1250 декара, а по Общия устройствен план, площите предвидени за парка са много повече.

Професионално изказване имаше от Велина Найденова, представител на организацията на „Ландшафтните архитекти“, която заяви: „От 30 години там се проектира парк. Когато се изготвяше общ устройствен план, никой от Горубляне не дойде да се изкаже против“. Част от присъстващите възразиха и заявиха, че са входирали възражения.

Представителите на районната администрация на „Младост“, в лицето на зам.кмета Биляна Петрова, категорично заявиха, че ще работят в интерес на всички заинтересовани граждани за реализирането на парка ще се търси консенсус  между правата на собствениците на земи, попадащи в обхвата на подробния устройствен план и останалите граждани на София, които желаят изграждането на парка, зададен по Общия устройствен план на града.

На представянето присъстваха и представители на Столичен общински съвет, които също се включиха в дискусията. Те за първи път чуха аргументите на жителите на Горубляне и бяха изненадани, че има граждани от района, които не са съгласни с изграждането на парка. Поеха ангажимента да се запознаят с всички възражения по въпроса и да вземат под сериозно внимание аргументите, както и да подходят справедливо към процедурата по отчуждаването на проблемните земи.

16:40 | 12.01.18 | Новини