• Понеделник - Петък 8:30 - 17:00 ч.
  • 02 906 76 00
  • ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Съобщения

Разрешение за изработването на ПУП за жилищно строителство, кв. 24 в м. „Младост 4“

Столична община-район „Младост“, обявява в изпълнение на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че е издадена заповед № РМЛ18-РА50-11/17.09.2018г. на Главния архитект на район „Младост“ на СО, с която се изменя и допълва Заповед № РМЛ18-РА50-6/02.07.2018г. за разрешаване изработването на ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ III-225,397,464 „за жилищно строителство“, кв. 24в м. „Младост 4“, район „Младост“ на СО.

13:45 | 18.09.18 | Съобщения