Разрешение за строеж на “Многофункционална сграда” в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.1487 УПИ XIII-1487 кв. № 36

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #eeeeee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 200px;}