Обявление по ЗУТ

Разрешение за строеж № 33/19.07.2017г. за обект: „Преустройство с промяна на предназначението на самостоятелен обект – билярд клуб във фитнес зала“

Съобщаваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № 33/19.07.2017г. от главния архитект на район „Младост“ за обект: „Преустройство с промяна на предназначението на самостоятелен обект – билярд клуб във фитнес зала“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.555, сграда/СОС с идентификатор 68134.4082.555.3.20, район Младост, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ул./бул. “Андрей Ляпчев”, № 71

Разрешение за строеж № 33/19.07.2017

17:51 | 21.08.17 | Обявление по ЗУТ