Обявление по ЗУТ

Разрешение за строеж

Разрешение за строеж за строеж II категория за високоетажна сграда със смесено предназначение “Гранд Каньон”.

13:52 | 27.02.17 | Обявление по ЗУТ