Обявление по ЗУТ

Разрешение за строеж

Съгласно чл.149, ал.6 от ЗУТ разрешението за строеж може за бъде разгледано в приемното време на районната администрация в стая 205

РС2-2019

РС5-2019

РС10-2019

РС11-2019

10:51 | 07.03.19 | Обявление по ЗУТ