Съобщения

Разрешение за строеж

Издадено разрешение за строеж на главния архитект на район “Младост”.

Съобщение

10:41 | 06.03.17 | Съобщения