Съобщения

Разрешения за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за продажба на мартеници

Уважаеми граждани,

 

            Уведомяваме Ви, че Разрешения за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за продажба на мартеници ще се получават в стая 101 на СО – район „Младост“ от 17.02.2021 г. , всеки работен ден в интервала:

от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа.

23:19 | 10.02.21 | Съобщения