Уважаеми граждани,
Уведомяваме Ви, че Разрешения за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за продажба на цветя за 8-ми март ще се получават в стая 101 на СО – район „Младост“, след предварително заплащане на гише №5 и №6, по следния график:
– на 02.03.2022 г. от 14.00 ч. – 16.00 ч.
– от 04.03.2022г. до 08.03.2022г. от 09.00ч. – 12.00ч. и от 13.30ч.- 16.30ч.