Съобщения

Разрешения за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за продажба на мартеници

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че Разрешения за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за продажба на мартеници ще се получават в стая 101 на СО-район „Младост” от понеделник 17.02.2020г., както следва:

понеделник: 10:00-12:00 часа и 14:00-16:00 часа

вторник: 14:00 – 16:00 часа

сряда: 10:00-12:00 часа и 14:00-16:00 часа

четвъртък: 14:00-16:00 часа

петък: 14:00-16:00 часа

През останалото време Разрешенията ще се дават на ГИШЕ №1 на Деловодството на СО – район „Младост” в интервала 10:00-12:00 часа и 14:00-16:00 часа.

9:47 | 12.02.20 | Съобщения