Съобщения

РАЙОН „МЛАДОСТ“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“

РАЙОН „МЛАДОСТ“ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“

 

Район „Младост“ спечели проект „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация на територията на район „Младост“ – 2020 г.“ към Агенция за социално подпомагане, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“, проектът е на стойност:  16 269,00 лева без ДДС, и в него ще бъдат включени 170 потребители от район Младост

Целта на програмата е да подпомогне броя на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома. Тя е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на извънредната ситуация в страната,  са в затруднение да осигурят прехраната си.

Проектът стартира от 04.05.2020 година и е с продължителност от 33 дни.  По проекта ще бъде осигурен топъл обяд в подкрепа на хора в затруднение, които не могат да осигурят сами прехраната си.

Необходимите документи за да бъдете включени в програмата са: справка за месечен доход или ТЕЛК.

Целевите групи на програмата са:
∙ лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната, за времето в което са поставени под задължителна карантина.
∙ уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната.
∙ лица, които поради възрастта си поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Храната ще бъде приготвяна и доставяна през работните дни на седмицата като са съобразени всички предпазни и здравословни мерки.

За да бъде успешна кампанията, започваме да събираме информация за потребители, които отговарят на условията за подпомагане.

Моля, ако имате познати в нужда от района, да ни пишете на office@mladost.bg, за да се свържем с тях или с Вас.

15:49 | 28.05.20 | Съобщения