Съобщения

Реновиране на спортна площадка

Площадката за спортни дейности в парка в „Младост” 3, която от години стои занемарена, в момента се реновира. Теренът беше обрасъл с трева, а клони бяха навлезли над него, което не позволяваше той да бъде използван.

По инициатива на район „Младост” и съгласуване с Дирекция „Зелена система”, през последните дни клетката беше прочистена. Предстои ремонт на настилката и на оградата, която на места е повредена и състава опасност от наранявания.

Всичко това позволява активно спортуващите хора от „Младост” да ползват терена още от следващите дни.

15:26 | 21.07.17 | Съобщения