Съобщения

СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС “ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ”

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”- ОТДЕЛ “КУЛТУРА”
ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ “РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ”

О Б Я В Я В А Т
СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
“ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ”

за написване на стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното – 14 февруари – Ден на Св. Валентин и/или на Св. Трифон Зарезан.

Условия за участие в конкурса:

Право на участие имат лица над 18 години.

Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 12.02.2018 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик, съдържащ:

  • едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
  • малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, E-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография / дата и място на раждане, публикации /
  • Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното.

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов

Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра. Ще бъдат връчени три парични награди: първа – 200 лв., втора – 150 лв., и трета – 100 лв. Награда на Литературното сдружение “Реката и приятели”- 100 лв.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 22.02.2018 г., 17:00 ч. в Заседателната зала на Община Силистра.

Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра – 7500
ул. “Симеон Велики” №33
Община Силистра
стая 314, За конкурса “Любовта е пиянство или пиянство от любов”

Справки и допълнителна информация:
тел: 086/816 273, E-mail: culture@silistra.bg

16:55 | 16.01.18 | Съобщения