Отчети

Седмичен график за косене и оборки

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ЗВЕНОТО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ ЗА ПЕРИОДА 19.06.2017г.-24.06.2017г.

ПОНЕДЕЛНИК – 19.06.2017г.

Оборки в масово посещавани обекти и детски площадки:

 • ж.к. „Младост – 1“

до бл. 20, зад бл. 36,  при бл. 55-56, зад бл. 66, пред бл. 57-58, при бл. 69, при бл. 50, при бл. 48 А, зад бл. 124, зад бл. 128

 • ж.к. „Младост – 3“

– парк до магазин „LIDL”, до бл. 322, при бл. 333-334, зад бл. 345, зад бл. 347

 • ж.к. „Младост – 4“

-зад бл. 403, зад бл. 409, зад бл. 437, при бл. 450-451, при бл. 440-441, зад бл. 467, зад бл. 468, при бл. 438-439, парк „Сухото дере“

 • кв. „Полигона“

-пред бл. 4, пред бл. 6

Косене на зелени площи в междублокови пространства:

 • ж.к. „Младост 1 А“

ВТОРНИК– 20.06.2017г.

Оборки на тревни площи и детски площадки:

 • ж.к. „Младост – 2“
 • кв. „Горубляне“

-градинка пред Читалище „Васил Левски“, градинка пред Църквата, Експериментални блокове

 

Косене на зелени площи в междублокови пространства:

 • ж.к. „Младост 3“

Междублокови пространства в карето ул. „Полк. Владимир Серафимов“, ул. „Филип Аврамов“, Акад. Румен Цанев“, ул. „Безименна“ (гаражни клетки) – 115 дка.

СРЯДА– 21.06.2017г.

Оборки на тревни площи и детски площадки:

 • ж.к. „Младост – 4“
 • ж.к. „Младост – 3“

Косене на зелени площи в междублокови пространства:

 • ж.к. „Младост – 3“

Междублокови пространства в карето бул. „Св. Преображение“, ул. „Филип Аврамов“, ул. „Акад. Румен Цанев“, ул. „Д-р Атанас Москов“ – 60 дка.

ЧЕТВЪРТЪК– 22.06.2017г.

Косене на зелени площи в междублокови пространства:

 • ж.к. „Младост – 3“

Междублокови пространства в карето ул. „Д-р Атанас Москов“, бул. „Св. Преображение“, ул. „Филип Аврамов“,  бул. „Ал. Малинов“ – 60 дка.

Оборки на тревни площи и детски площадки:

 • ж.к. „Младост – 1“
 • ж.к. „Младост – 1А“

ПЕТЪК23.06.2017г.

Оборки в масово посещавани обекти и детски площадки:

 • ж.к. „Младост – 1“

до бл. 20, зад бл. 36,  при бл. 55-56, зад бл. 66, пред бл. 57-58, при бл. 69, при бл. 50, при бл. 48 А, зад бл. 124, зад бл. 128

 • ж.к. „Младост – 2“

-зад бл. 204, зад бл. 202, до бл. 214, до бл. 215, пред бл. 208, зад бл. 220, зад бл. 223, зад бл. 224, зад бл. 229

 • ж.к. „Младост – 3“

– парк до магазин „LIDL”, до бл. 322, при бл. 333-334, зад бл. 345, зад бл. 347

 • ж.к. „Младост – 4“

– при бл. 440-441, зад бл. 467, зад бл. 468, при бл. 438-439, парк „Сухото дере“

Косене на зелени площи в междублокови пространства:

 • ж.к. „Младост – 2“

Междублокови пространства в каретобул. „Ал. Малинов“, ул. „Св. Киприян“, ул. „Проф. Александър Теодоров – Балан“ – 75 дка.

СЪБОТА– 24.06.2017г.

Косене на зелени площи в междублокови пространства:

 • ж.к. „Младост – 2“

Междублокови пространства в каретоул. „Проф. Александър Теодоров – Балан“,ул. „Св. Киприян“, бул. „Александър Малинов“ – 85 дка.

Забележка: Дейностите по косене на зелени площи зависят от метеорологичните условия. Възможни са промени в графика, по нареждане на експертите от Отдел „Екология“ или при възлагане на допълнителни и извънредни дейности. Посочените количества окосени зелени площи са ориентировъчни. Количеството окосени площи зависи от бройката работници явили се на работа. След приключване на работния ден се съставя ежедневен протокол от служител от отдел „Екология“, като се посочват обработените количества зелени площи.

14:15 | 19.06.17 | Отчети