Новини

Сигнал до прокуратурата за фалшификация на документи от инвеститор

Кметът на Район „Младост“ Десислава Иванчева внесе сигнал до Софийска районна прокуратура и до началника на 7 РПУ – СДВР при сериозни съмнения за фалшификация на документи от инвеститор.

След постъпила преписка за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж на 7-етажна сграда със смесена общественообслужваща функция на ъгъла между ул. „Свето Преображение“ и ул. „Д-р Атанас Москов“, Район „Младост“ дава указания за внасяне на допълнителни документи.  Тези документи са внесени на 16 март, като при прегледа им екипът на района забелязват ясни белези за манипулация. Налице е явно несъответствие и липса на прилика в подписите в допълнително представените документи. Те са положени в един документ по един начин и по съвсем различен начин в друг документ. Изглеждат като че са поставени от един и същ човек, без разлика в цвета на мастилото на химикалката. Ръководството на Район „Младост“ има сериозни съмнения, че представените документи са неистински и положените в тях подписи не са на посочените за автори лица.

Освен различните подписи, в графичната част от проектната документация са извършени и множество подлепвания по страниците и скриване на част от текста. Такова подлепване се вижда в документа, озаглавен „ПРОЕКТ“ върху наименованието на обекта и имената на съгласувалите проектанти.

В сигнала до прокуратурата г-жа Десислава Иванчева казва, че установяването на авторството на подписите на съгласувалите проектанти без всякакво съмнение е от решаващо значение за законността на производството по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж. Главен приоритет на районната администрация е да не се допускат строежи, които не удовлетворяват законовите изисквания и гарантирането живота и здравето на гражданите, които могат да бъдат застрашени от подобни строежи.

Мястото за строеж на 7-етажна сграда на ъгъла между ул. „Свето Преображение“ и ул. „Д-р Атанас Москов“

Заедно със сигнала г-жа Иванчева е предоставила на отговорните институции нужните документи и очаква пълна проверка по случая.

28.03.2018

15:21 | 28.03.18 | Новини